EL-TEAM AS

Brannforebyggende elkontroll

Et brannsikkert hjem starter hos elektrikeren

Omkring 40% av alle branner i Norge har en elektrisk årsak. Heldigvis er det enkelt for elektrikeren å redusere risikoen hjemme hos deg.

Etterhvert som vi får flere og flere elektriske apparater blir det gjerne for få stikkontakter, og vi tar i bruk skjøteledninger og dobbeltstøpsler. Det er en midlertidig løsning som du helst skal unngå.