EL-TEAM AS

Internkontroll

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid

For å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Når det gjelder elsikkerhet handler dette rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!