EL-TEAM AS

Sikringsskap

Nytt sikringsskap

Sikkerheten i sikringsskap har utviklet seg mye siden det utelukkende ble installert skrusikringer. Vi bruker mer strøm nå enn før og de gamle sikringene er ikke laget for dagens forbruksmønster. De kan slippe gjennom så mye som 1.8 ganger merkestrømmen.

Det vil si at den slipper gjennom mer strøm en anlegget er dimensjonert for. Ved å skifte ut de gamle skrusikringene til nye jordfeilautomater er du sikret mot både overbelastning og jordfeil på hver enkelt kurs.